Vize

Českolipsko je mým celoživotním domovem

Když jsem se rozhodl kandidovat, mohl jsem se obrátit na známé politické strany a kandidovat za některou z nich. Takový senátor je pak ale závislým na politické straně, lidech, kteří danou stranu či hnutí finančně podporují nebo ovládají. Jako nezávislému člověku, který nikdy nebyl členem žádné politické strany a sám je finančně nezávislý, mi toto vazalství nebylo sympatické, i proto jsem se rozhodl požádat o podporu přímo Vás, občany našeho obvodu. Silou Vaší podpory jsem dosud zaskočen, nečekal jsem ji, ale hluboce si ji vážím a jsem za ni velice rád. Zákonný počet podpisů byl splněn v rekordním čase a podpisy se sbírají i dále. Mnoho z Vás mi nezištně nabízí svůj čas, dovednosti i finance, za což velice a s pokorou děkuji.
Co pro Vás v Senátu budu prosazovat?

Moje desatero.

  • 1. Budu odborně a svědomitě posuzovat a schvalovat zákonné předpisy, kdy využiji svých zkušeností z praxe.
  • 2. Budu bojovat za práva a zájmy občanů a obcí celého Senátního obvodu č. 36, posílím význam Českolipska a jejího okolí, podpořím rozvoj našich měst a obcí.
  • 3. Budu aktivním a pracovitým senátorem, který se výrazně prosadí, o kterém budete slyšet, a na kterého se budete moci kdykoliv obrátit.
  • 4. Budu hájit právní stát a spravedlnost, morální hodnoty, jedinečnost osobní svobody, kulturní zvyky a tradice, selský rozum, jakož i bezpečnost České republiky.
  • 5. Budu vést boj proti právním nesmyslům obtěžujícím život občanů, nedostatkům a nesrozumitelnostem v zákonech, byrokracii a nespravedlnostem.
  • 6. Budu se snažit využívat zákonodárnou iniciativu Senátu, využiji svých zkušeností při schvalování soudců Ústavního soudu České republiky, jakož i v jiných odborných otázkách, neboť právníků je v Senátu nedostatek.
  • 7. Budu v pravidelném osobním kontaktu s občany Českolipska a okolí, starosty přilehlých obcí. Budu k zastižení v kanceláři senátora, kterou zřídím v České Lípě, v místě mé advokátní kanceláře.
  • 8. Budu bojovat i za práva zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí, kterým se nedostává náležité podpory. Budu bojovat proti zneužívání sociálních dávek lidmi, kteří nechtějí pracovat. Budu podporovat vzdělávání a motivaci absolventů pracovat v našem regionu.
  • 9. Budu podporovat kulturní, sportovní a spolkové aktivity občanů, využiji svých schopností a kontaktů k podpoře našeho regionu.
  • 10. Nebudu se vyjadřovat k věcem, kterým nerozumím, ke kterým nemám kompetenci. Dokáži přiznat svou chybu a případně se omluvit.

Českolipsko je mým celoživotním domovem, proto za něj budu v Senátu Parlamentu České republiky bojovat, prosazovat a chránit jeho zájmy. Občané žijící v Senátní obvodu č. 36 mi nejsou lhostejní, vždy jsem bojoval za práva svých klientů, setkal se s mnoha právními nesmysly obtěžujícími Vaše životy, s nespravedlností i s nezájmem politiků a úřadů cokoliv změnit. Garantuji Vám, že bych byl senátorem, který bude slyšet a skutečně řešit Vaše problémy.
Zastupoval jsem mnoho obcí v nejrůznějších právních sporech, vím, že starosty tíží byrokracie i rozpočtové určení daní, nelze si však nevšimnout, že rozvoj našich obcí postupuje pomaleji než je tomu v jiných částech republiky. Chci být proto aktivním senátorem, který prosadí zájmy Českolipska na republikové úrovni, bude Vás pravidelně navštěvovat, a na kterého se budete moci kdykoliv obrátit.
  
  
  
  
  
Osobně nerozděluji názory na pravicové a levicové, ale na dobré a špatné. Považuji se za vlastence, akcentuji důležitost svobody jednotlivce. Mám spíše konzervativnější názory, jsem zastáncem tradiční rodiny, mám respekt k našim historickým kulturním kořenům. Jsem přesvědčen, že stát nemá házet klacky pod nohy aktivním lidem, neboť z této aktivity těží celá společnost, i proto nejsem zastáncem vysokého zdanění pracujících. Jsem proti zadlužování státu, neboť ten má hospodařit tak, aby podporoval ty, kteří to skutečně potřebují. Silné sociální cítění mi bylo vždy vlastní, ne každý má v životě štěstí a společnost musí zajistit těmto osobám důstojný život, i proto budu bojovat proti zneužívání sociálních dávek, díky čemuž se nedostává potřebným, skutečně sociálně znevýhodněným lidem. Vždy budu rovněž podporovat kulturní a sportovní aktivity občanů.