O mně

Narodil jsem se dne 27.3.1953 v České Lípě, otci JUDr. Janu Riedlovi a matce Anně Riedlové. Otec přišel do České Lípy v roce 1945 a pracoval zde celý život jako advokát. V letech 1968 až 1971 jsem studoval na SVVŠ v České Lípě, kterou jsem zakončil maturitou. V roce 1971 jsem se vydal ve stopách svého otce a započal studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem v červnu roku 1976 promoval. Od srpna téhož roku jsem nastoupil jako justiční čekatel u Krajského soudu v Ústí nad Labem. V roce 1978 jsem složil jak zkoušky justiční, tak zkoušku rigorózní a v mezidobí rovněž absolvoval základní vojenskou prezenční službu. V letech 1979 – 1983 jsem pracoval jako civilní soudce u Okresního soudu v České Lípě, ale protože jsem chtěl navázat na úspěšnou rodinnou tradici, stal jsem se v listopadu 1983 advokátem v České Lípě, kdy mým zaměstnavatelem bylo Krajské sdružení advokátů Ústí nad Labem.
Od roku 1990 vykonávám praxi soukromého advokáta v České Lípě, ve společné advokátní kanceláři se svou ženou JUDr. Hanou Riedlovou. V období let 1994 až 1999 jsem rovněž učil na SPoSŠ v České Lípě obor právo. Právní služby jsem se snažil poskytovat vždy pečlivě a svědomitě a za dobu své praxe jsem poskytl právní pomoc tisícům, doufám, že spokojeným klientům. Právní služby jsem poskytoval i mnoha veřejně známým osobnostem či subjektům, mimo jiné i slavnému režiséru Miloši Formanovi, olympijským vítězům Janu Železnému a Romanu Šeberle, dalším reprezentantům naší republiky či společně se svou ženou Fotbalové asociaci České republiky.
Jelikož jsem celý život spjat s městem Česká Lípa, potažmo s Českolipskem, nebyl mi nikdy lhostejný veřejný život ve městě či v našem regionu. Ve svém volném čase jsem se vždy věnoval věcem veřejným, a to jako bezpartijní, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, a to ani v době, kdy by nabízené členství ve straně znamenalo kariérní růst a další výhody. V letech 1994 – 2010 jsem byl po dobu 4 volebních období zastupitelem města Česká Lípa, kterým jsem i v současném volebním období. V průběhu let jsem byl členem i předsedou Výboru pro sport města Česká Lípa, Kontrolního výboru města Česká Lípa, krátce i členem rady města. Jedno volební období jsem byl pověřen i milou povinností oddávat. V roce 2002 jsem obdržel Poděkování za práci ve prospěch občanů České Lípy. V současné době jsem předsedou Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí města Česká Lípa a místopředsedou Výboru pro sport města Česká Lípa. K činnosti zastupitele přistupuji aktivně, snažím se být platným zástupcem občanů.
Jsem 37 let šťastně ženat, mám dvě zletilé, provdané a soběstačné dcery a 4 vnoučata.
Vždy jsem byl aktivním sportovcem, od roku 1969 se aktivně věnuji atletice, v minulosti nejprve v dresu Spozy Česká Lípa, Vagónky Česká Lípa a následně klubu AC Česká Lípa, který jsem spoluzakládal a po dlouhou dobu byl v jeho vedení. V období let 2010 až 2016 jsem byl předsedou Arbitrážní rady Českého atletického svazu, přičemž s vedením Českého atletického svazu spolupracuji dosud. Mou nejsilnější vlastností je vytrvalost, jež se projevovala nejen při vlastním závodění, ale i v trenérském vedení mnoha svěřenců. Jsem trenérem atletiky II. třídy a mezinárodním atletickým rozhodčím. Celý život jsem aktivně závodil, absolvoval jsem přes 60 maratonů, mimo jiné v New Yorku, Paříži, Monaku či Káhiře. Mým osobním rekordem bylo zdolání maratonské vzdálenosti za 2 hodiny a 38 minut. Cením si rovněž dvou účastí při závodu na 100 km ve Francouzském Montlucon. Dvacet maratonů jsem pak absolvoval v čase pod 3 hodiny, poslední z nich ve 47 letech. Jako správný běžec jsem si o počtu zdolaných kilometrů vedl detailní statistiky, avšak po uběhnutí 40.000 km, tedy oběhnutí naší Země, jsem usoudil, že ve statistikách již netřeba pokračovat. Mám blízko i k běžeckému lyžování, 9 x jsem se účastnil Jizerské padesátky a dvakrát 90 km Vasova běhu na lyžích. Trenérsky jsem vedl několik triatlonistů, dodnes hraji tenis, a to i v jeho stolní podobě. Samozřejmě se zajímám a fandím i ostatním sportům, fotbalu nevyjímaje, přičemž podpora sportu bude vždy mou prioritou.
Charakterizuje mne i vřelý vztah k umění, mezi mé největší záliby patří hra na klavír, rád navštěvuji koncerty vážné hudby, ale nepohrdnu ani muzikou taneční. Ostatně i v rámci této volební kampaně chci poskytnout lidem různé kulturní zážitky. S manželkou sdílím zálibu v tanci, který je naším společným koníčkem. Od mládí jsem měl rovněž kladný vztah k divadlu, neboť moji rodiče byli aktivními členy divadelního spolku Jirásek Česká Lípa, přičemž otec jako ochotník nejen hrál, ale i režíroval.
K mému životu patří i zvířata, vždy jsme je chovali zejména pro radost. V současnosti se radujeme z několika koček a německého ovčáka jménem Endy. Mám však i osobní zkušenost s chovem koní, oslů, ovcí, králíků a drůbeže. Jako majitel zahrady v Zahrádkách jsem rovněž nemohl nepropadnout zahrádkaření.