Závěrečné zpráva o financování kampaně

Využití prostředků na transparentním účtu

Obdarovaný 

Bydliště 

Částka 

Účel 

Datum platby 

Jakub Hrdina

Česká Lípa

15.000,-Kč 

Sportovní 

17.5.2021

Petr Kašparec

Česká Lípa

15.000,-Kč

Sportovní 

17.5.2021

ml. Linda Krupková 

Praha 4

15.000,-Kč 

Sportovní

17.5.2021

ml. Jolana Krupková 

Praha 4

15.000,-Kč

Sportovní + zdravotní  

17.5.2021

ml. Jaroslav Beránek 

Varnsdorf

15.000,-Kč 

Sportovní 

17.5.2021

ml. Kateřina Beránková 

Varnsdorf

15.000,-Kč 

Sportovní 

17.5.2021

FK Arsenal Česká Lípa, z.s.

Česká Lípa

IČ 69898341

10.000,-Kč 

Sportovní

17.5.2021

ml. Aleš Kukucz

Horní Libchava

15.000,-Kč

Sportovní 

18.5.2021

ml. Karolína Kukuczová

Horní Libchava

15.000,-Kč

Kulturní 

18.5.2021

ml. Veronika Beránková

Jablonec nad Nisou 

 

15.000,-Kč 

Sportovní

18.5.2021

ml. Jan Beránek 

Jablonec nad Nisou 

 

15.000,-Kč

Sportovní

18.5.2021

Věra Justová 

Česká Lípa

15.000,-Kč 

Sociální 

18.5.2021

AC Česká Lípa, z.s. 

Česká Lípa

IČ 48282987

22.745,46 Kč 

Sportovní 

19.5.2021

CELKEM

 

197.745,46 Kč 

 

 

 

Úhrada pokuty ve výši 10.000,-Kč dne 19.4.2021

Nevyužité prostředky na volebním účtu: 207.745,46 Kč 

Na zákonný účel a pokutu zaplaceno 207.745,46 Kč

ZPRÁVA O FINANCOVÁNÍ VOLEBNÍ KAMPANĚ

Volby 2.-3.10.2020 do Senátu PČR, volební obvod č. 36 Českolipsko

 

kandidující subjekt: JUDr. Jan Riedl 

nar. 27.3.1953

bytem Česká Lípa, Jiráskova 638 

 

Celkové příjmy 1.075.000,-Kč

Celkový výdaje 867.255,- Kč, z toho dary 424.000,-Kč, další náklady 443.225,-Kč

Zůstatek na bankovním účtu 207.745,-Kč 

Část 1) PENĚŽITÉ DARY

  • Ing. Oldřich Žáček, nar. 3.6.1946, bytem Česká Lípa, částka 1.000.000,-Kč 

(ve třech splátkách 200.000,-Kč, 300.000,-Kč a 500.000,-Kč)

  • Mgr. Petr Sigmund, nar. 20.2.1972, byte, Česká Lípa, částka 2.500,-Kč
  • Mgr. Kateřina Sigmundová, nar. 17.1.1969, bytem Česká Lípa, částka 2.500,-Kč
  • Ria Reality a.s., IČ 25786946, se sídlem Šrobárova 2183/3, Praha 3, částka 20.000,-Kč

Část 2) JINÁ BEZÚPLATNÁ PLNĚ 

  • žádné bezúplatné plnění jsem v souvislosti s volební kampaní nepřijal

Část 3) VÝDAJE HRAZENÉ KANDIDÁTEM 

  • na transparentní účet jsem vložil částku 50.000,-Kč

Část 4) VÝDAJE NA VOLEBNÍ KAMPAŇ 

  • v souvislosti s volební kampaní jsem rozdal částku 424.000,-Kč, další obvyklé volební výdaje činily 443.255,-Kč  

Část 5) PENĚŽITÉ DLUHY, K JEJICHŽ SPLNĚNÍ JSEM SE ZAVÁZAL 

  • v souvislosti s volební kampaní mi nevznikly žádné dluhy 

Část 6) PŘEHLED VÝDAJŮ NA VOLEBNÍ KAMPAŇ, KDE BYLO POSKYTNUTO PLNĚNÍ ZA CENU NIŽŠÍ NEŽ OBVYKLOU

  • žádné takovéto výdaje jsem neměl

 

Text: Jelikož jsem kandidoval jako nezávislý kandidát, bez podpory jakékoliv politické strany, bylo mi jasné, že ve volbách nemohu mít výraznější úspěch, proto jsem pojal svou kandidaturu netradičně, a to zejména tak, že jsem daroval získané finanční prostředky potřebným lidem, spolkům či malým obcím. Dále jsem uspořádal jeden koncert a jednu estrádu. Řada dalších akcí, zejména vesnické zábavy musely být zrušeny vzhledem k epidemiologické situaci. Klasické volební výdaje jsou proto výrazně v menšině, když jsem si řadu věcí zařizoval osobně. 

 

JUDr. Jan Riedl 

 

V České Lípě dne 4.1.2021

„Zákony se zabývám celý svůj profesní život, a proto jsem připraven je pro Vás posuzovat a schvalovat.“

advokát • zastupitel města Česká Lípa • sportovec - atlet, vytrvalec, trenér • milovník přírody a zvířat

V roce 2020 jsem se rozhodl kandidovat do Senátu Parlamentu České republiky v Senátním obvodu číslo 36 – na Českolipsku, a to jako nezávislý občanský kandidát, bez podpory politických stran. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, svou nezávislost jsem si udržel jak v dobách minulých, tak při výkonu samostatné právní praxe v mé advokátní kanceláři. Děkuji Vám za projevenou podporu a Váš zájem, mít v Senátu Parlamentu České republiky skutečně nezávislého zástupce.

Moje vize

Kontakty

Sociální sítě

Objednatel: JUDr. Jan Riedl, Zhotovitel: ORBITA, spol. s r.o.